horoscope

Сънищата за гадаене е важно да се разделят. Ако съновидението ви е смутно, случва се точно като на филмова лента като вие сами не сте част от този „сценарий“ – такъв сън е безполезен. Съновидението, върху което е нужно да се концентрирате, следва да направи следа в паметта ви. Може би няма да можете си спомните пълния сценарий, а единствено и само самостоятелни епизоди. Реално и най-малкия детайл или частица от съновидението е нужно да остави своя отпечатък в душата ви. 

Съвет за тълкуване на съновиденията: Предимно сънят, който е наситен с чувства и не ви дава мира, е в състояние да ви води. Пророческият сън носи отличителна сантиментална украска, която е невъзможно да се изрази с думи. 

Не бързайте да преглеждате съновника. Много просто се отгатват събития, като те са украсени емоционално и притежават връзка с действителни човешки чувства. Действителните и големи чувства са светлината по булеварда на живота. 

Съвсем реалистично е сънуваното от нас да станат част от реалния живот. Всяка една нощ човек има сън, но в по-голямата част от случаите, малко след като се събуди, не се сещаме за абсолютно нищо. Нормалното разгадаване на съновидението е изкуство. Наистина трябва да успеете от огромното количество сънувано да прецедите най-важното съдържание. 

Много рядко в сънищата ни на лице са цветове, миризми, вкусови усещания и звуци. Възникването им в съновидението на абсолютно всеки човек е от голям смисъл и в голяма част от случаите ни дава просветление за близки събития. 

Създайте дневник на вашите съновидения. Хубаво изберете точно тези компоненти, като са надеждни за гадаене. Прегледайте в книгата за тълкуване на сънища ключов момент, отнасящ се до даден предмет, обект на сънищата си. И спокойно следвайте правилата, валидни за всяка творческа дейност. 

Възможни примери от книгата за гадаене на сънища: лес – разтревоженост; планински масив – трудност; мъглявина – загадка; ято птици – посетители;…

Не разбирайте съновидението безпрекословено. Съновиденията са ограбени от здрав разум, логика и последователност. Логиката на изкуството драстично се отличава от логиката на живия живот. Това, което сънуваме, е игра на нашето подсъзнание. Нашето подсъзнание е ограбено от здрава логика и смисъл.